επιμέμφομαι

επιμέμφομαι
(AM ἐπιμέμφομαι) [μέμφομαι]
επιρρίπτω μομφή σε κάποιον, κατακρίνω («κασιγνήτοις ἐπιμέμφεται»)
αρχ.
1. κατηγορώ κάποιον οργισμένος εναντίον του για κάτι (α. «ἐπιμέμφεται... ἕνεκ’ ἀρητῆρος» β. «ἑαυτῷ ἐπεμέμφετο τῆς τόλμης»)
2. έχω παράπονο για κάτι, βρίσκω σφάλμα σε κάτι («ἐγὼ ταῡτα ποιήσω, ὥστε σὲ καὶ τὸν παῑδα τὸν σὸν μηδὲν ἐπιμέμφεσθαι»).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ἐπιμέμφομαι — cast blame upon pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμέμφεσθε — ἐπιμέμφομαι cast blame upon pres imperat mp 2nd pl ἐπιμέμφομαι cast blame upon pres ind mp 2nd pl ἐπιμέμφομαι cast blame upon imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμεμφομένων — ἐπιμέμφομαι cast blame upon pres part mp fem gen pl ἐπιμέμφομαι cast blame upon pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμεμφόμεθα — ἐπιμέμφομαι cast blame upon pres ind mp 1st pl ἐπιμέμφομαι cast blame upon imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμεμφόμενον — ἐπιμέμφομαι cast blame upon pres part mp masc acc sg ἐπιμέμφομαι cast blame upon pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμεμψαμένων — ἐπιμέμφομαι cast blame upon aor part mid fem gen pl ἐπιμέμφομαι cast blame upon aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμεμψάμενον — ἐπιμέμφομαι cast blame upon aor part mid masc acc sg ἐπιμέμφομαι cast blame upon aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμέμφου — ἐπιμέμφομαι cast blame upon pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) ἐπιμέμφομαι cast blame upon imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμέμφῃ — ἐπιμέμφομαι cast blame upon pres subj mp 2nd sg ἐπιμέμφομαι cast blame upon pres ind mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμέμψασθε — ἐπιμέμφομαι cast blame upon aor imperat mid 2nd pl ἐπιμέμφομαι cast blame upon aor ind mid 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”